Harco van den Hil
+31 (0) 87 87 32 724
info@greatstrategy.nl
GREAT STRATEGY
Multatulilaan 5, 1215BG Hilversum
Creative Business Modelling, de aanpak van GREAT STRATEGY voor strategieontwikkeling, is even verrassend als gedegen.

Verrassend in zijn eenvoud: in duidelijke stappen van een eerste kennismaking naar besluitvorming over de te volgen koers.

Gedegen in het proces: met evenveel aandacht voor het vaststellen van centrale vraagstukken als voor het creëren van draagvlak en het borgen en monitoren van de plannen in de organisatie.

Klik op de figuur voor meer informatie...
van stilstand naar beweging
In de eerste stap gaan op zoek naar de vraag achter de vraag. We stellen vast wat de vraagstukken zijn waar uw organisatie mee worstelt en wat u wilt bereiken. We bakenen samen de grenzen af.

Er wordt een opdracht geformuleerd en een kernteam samengesteld.
van beweging naar inzicht
Als vraagstuk en ambitie duidelijk zijn, begint het verzamelen van informatie en het verkrijgen van inzicht. Deze fase draait om het herkennen van patronen en het ontdekken van kansen.

Door de creatieve verkenningen ontstaat in deze fase de richting voor de nieuwe strategie.
van inzicht naar vernieuwing
Samen met het kernteam wordt de nieuwe koers uitgewerkt. Er wordt in beeld gebracht waar de nieuwe inzichten toe leiden. Wat de kern van de vernieuwing is. Strategische doelstellingen worden geformuleerd in heldere, aansprekende termen.

Een tastbare propositie voor de markt en de eigen organisatie.
van vernieuwing naar draagvlak
Cruciaal voor het succes van een koerswijziging is het creëren van draagvlak in de organisatie en bij directe stakeholders. In deze fase wordt eraan gewerkt om het een collectieve ambitie te laten zijn.
van draagvlak naar uitvoering
Een concreet actieplan voor het realiseren van de nieuwe ambitie en het monitoren van de realisatie.